Home   schoolzaken   Werkgroep Andere Schooltijden

Werkgroep Andere Schooltijden

10 maart 2021

Op 23 februari is er een eerste overleg geweest met deze werkgroep onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, ouders, leden van de MR, leerkrachten en directie. Hierin hebben we het volgende besproken:

Er zijn 5 basismodellen schooltijden die in ons land worden toegepast. Deze hebben wij nader bekeken en zijn n.a.v. een gedegen inventarisatie gekomen tot 1 of 2 modellen naast ons huidige model. Op basis van een vooraf vastgesteld besliscriteria (denk aan minimum respons, percentage voor/tegen, ect.) gaan we een gezamenlijke keuze maken.

Ouders worden hierover geraadpleegd. De directie neemt op basis van alle gegevens een voorgenomen besluit en de MR heeft instemmingsrecht. MR-ouders op instemming schooltijden en MR-personeel op instemming arbeids-en rusttijden.

We onderzoeken bij een volgende bijeenkomst de praktische, organisatorische en financiĆ«le aspecten die een rol spelen bij deze modellen.Ā 

Vrijdag 26 maart a.s. vindt het tweede overleg plaats. De werkgroep Andere Schooltijden houdt u op de hoogte.

 

Onderwerp gesloten.