Home   Visie en kernwaarden

Visie en kernwaarden

Onze visie

Basisschool Christoffel wil een school zijn waar kinderen leren volgens een interactief proces. Wij denken dat leerlingen pas echt leren als ze worden uitgedaagd en als ze voldoende gemotiveerd zijn. Dat vraagt van ons als professionals om voortdurend af te stemmen. Door rekening te houden met wat ze al weten, daarbij aan te sluiten en hen uit te dagen een volgende stap te zetten. Leren in dialoog vraagt ook om de mogelijkheid om ervaringen op te doen en samen te leren en te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat we de beste leerresultaten behalen door ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen en door een mix van het directe instructiemodel coöperatief leren.

Ons hoger doel

Wij willen bijdragen aan een brede ontwikkeling van leerlingen, zodat zij voldoende vaardigheden en veerkracht hebben om gelukkig en succesvol te participeren in een dynamische samenleving.

Ons gewaagd doel

Wij willen dat leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs terugkijken op een plezierige schooltijd en zich vanuit een stevige basis met vertrouwen verder ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Samenwerking

Uit alles wat we doen, laten we blijken dat we geloven in samenwerken. Dat geven we binnen het team vorm door elkaar verder te helpen en kennis te delen. We beseffen dat we allemaal hetzelfde doel hebben en dat we bij elkaar terecht kunnen. We hechten aan gezelligheid, openheid, een goede sfeer en overleg. We erkennen ieders individuele eigenheid, luisteren naar elkaar met inlevingsvermogen. We hechten aan begrijpen en begrepen worden en informatie terugkoppelen. In ons onderwijs is samenwerking vanzelfsprekend, omdat we werken volgens de principes van structureel coöperatief leren (SCL), waarmee we doelgericht leerresultaten en sociale vaardigheden versterken.

Resultaatgerichtheid

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en van onszelf. We praten met elkaar over de koers van de school. We geloven in planmatigheid en willen vanuit een kritische houding verbeteren en ontwikkelen. We willen het maximale bereiken en stimuleren leerlingen om hun grenzen te verleggen. Niet alleen voor rekenen en taal, maar ook op cultureel en sportief gebied en bij de wereldoriënterende vakken.

Geborgenheid

We zijn trots op onze resultaten, maar beseffen terdege dat goede cijfers ook samenhangen met een gevoel van veiligheid, (zelf)vertrouwen en plezier. Daarin heeft het team de belangrijkste verantwoordelijkheid, maar een lichte en opgeruimde omgeving draagt hier ook aan bij. We laten dat onder andere zien door een schone speelplaats en een ‘huiskamer’ van BSO De Schout waar onze leerlingen van ’s morgens tot ’s avonds welkom zijn.

Oog voor verschillen

We zetten ons extra in voor leerlingen waarbij de ontwikkeling anders verloopt dan gemiddeld. Onze leerkrachten zijn bedreven in het omgaan met verschillen in de klas. We bieden passend onderwijs voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben en voor leerlingen die meer verdieping nodig hebben. We geven extra taalondersteuning voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en voor onze hoogbegaafde leerlingen hebben we elke maandagmiddag een Bolleboosklas, waar ze allerlei uitdagingen vinden.

thijmen