Home   schoolzaken   Verkeersweek

Verkeersweek

5 juni 2018

Beste ouders/verzorgers, 

De kinderraad organiseert in de week van 11 juni, een verkeersweek. 

In de verkeersweek gaan we meer letten op het milieu, en op elkaars veiligheid. Het is in deze week dan ook de bedoeling om met de fiets of te voet naar school te komen. Het is natuurlijk een uitzondering als je erg ver woont. 

Let tijdens deze week erg goed op waar u uw auto plaatst, want dat wordt gecontroleerd door de kinderraad.  

Deze¬†kinderen¬†leggen (als¬†u¬†verkeerd¬†parkeert) een rood briefje¬†achter uw ruitenwisser¬†met daarop¬†“foute boel”. Maar wees maar niet bang, als¬†u¬†goed parkeert wordt U natuurlijk beloond, door een groen briefje met daarop¬†“toppie”.¬†¬†

Elke ochtend¬†zullen de kinderen voor schooltijd rondlopen met deze briefjes in de Schout Backstraat, in de Schout¬†Crillaertstraat¬†en bij het “tere pleintje”.¬†

Op de woensdag mogen alle kinderen met de fiets naar school komen. Ook als je dichtbij woont. Dit doen we om te laten merken aan de kinderen dat als iedereen met de fiets naar school gaat, dat dat gewoon niet past op de speelplaats en in de fietsenstallingen.  

Groetjes namens de Kinderraad 

Noor Jansen (7a), Rosa Kronenberg (7b), Emma de Wolf (7b), Linde Zebregs (8a). 

 

Onderwerp gesloten.