Home   Activiteiten   Verkeer

Verkeer

13 januari 2020

VERKEERSCOMMISSIE
Als school vinden wij verkeersveiligheid zeer belangrijk en om dit beleid vorm te geven is er de Verkeerscommissie. Deze bestaat uit 4 ouders en twee leerkrachten. Vanuit school is Evy Lamerichs de voorzitter. Doel van de commissie is om het schoolbreed implementeren van educatie en activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Vanuit de gemeente Tilburg, wordt dit initiatief ook gestimuleerd in de vorm van het BVL (Brabants Verkeerslabel).

CAMPAGNE “VAL OP IN HET LICHT”
De dagen worden korter en veel kinderen fietsen naar school nog voordat de zon is opgekomen. Niet zonder gevaar als je geen goede verlichting op je fiets hebt! Daarom besteden wij hier als Verkeerscommissie extra aandacht aan. Voor kinderen in het verkeer, en ouders met kinderen op de fiets, is het belangrijk goed zichtbaar te zijn, om zo de kans op ongelukken te verminderen. Om dit van jongs af aan goed aan te leren is het belangrijk dit aan uw kind uit te leggen. Zorg voor goedwerkende verlichting, en dat ze deze ook aanzetten. En vergeet je eigen fiets niet.

STREETWISE 17 JANUARI
In het kader van verkeersveiligheid organiseert de Verkeerscommissie op vrijdag 17 januari, samen met de ANWB, Streetwise. Streetwise is een praktisch en ook leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool. Kinderen leren in de praktijk hoe ze kunnen omgaan met het drukke verkeer. Vandaar dat Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van de leerlingen. Professionele instructeurs komen naar de Christoffel en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijles autoĀ“s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Streetwise vindt plaats in de groepen 2, 4, 5 en 8.

 

Onderwerp gesloten.