Home   Oudervereniging   Vanuit de Oudervereniging

Vanuit de Oudervereniging

20 november 2018

De vergadering van 10 december wordt verzet naar 12 december
Er is op 10 december namelijk een bijeenkomst vanuit school gepland met de gemeente en de wijkvereniging over het project Groeneiland (het schoolplein en aanpalende gemeentegrond) voor al onze kinderen en de wijk. 

De Evenementencommissie zoekt nieuwe leden!
De commissie Evenementen zorgt op school samen met de leerkrachten voor een aantal evenementen door het schooljaar heen. We beginnen met Sinterklaas, dan Kerst, daarna Carnaval, de Muzische Avond en de Avondvierdaagse. We horen graag wie het leuk vindt om een of meer van deze activiteiten te helpen organiseren. Dit doen we altijd samen, je staat er dus nooit alleen voor! Reacties mag je sturen naar: bs.christoffel@xpectprimair.nl.

Herinnering Ouderbijdrage
Met de ouderbijdrage kunnen we activiteiten en feesten, zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval organiseren. Daarnaast kan de school investeren in materialen of culturele uitstapjes. Inmiddels hebben we al van veel ouders een ouderbijdrage mogen ontvangen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle activiteiten ook dit jaar door kunnen gaan. De ouders die het bedrag nog niet hebben overgemaakt vragen wij alsnog de bijdrage van ā‚¬ 19,50 per kind over te maken op: 

–      rekeningnummer NL69 INGB 0001438161 
–      ten name van Oudervereniging Basisschool Christoffel te Tilburg 
–      onder vermelding van de naam(en) en groep(en) van de kinderen

 

Onderwerp gesloten.