Home   mr   Vanuit de MR

Vanuit de MR

10 maart 2021

Op 2 maart was er een MR vergadering, hieronder een greep uit de onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

Covid-19
Het coronabeleid van Christoffel wordt afgestemd met de MR. Leidraad hierbij zijn de maatregelen van de overheid. Voor specifieke zaken binnen het Kindcentrum, zoals de TSO, wordt onder andere gekeken naar de gezondheidsrisico’s en de praktische uitvoerbaarheid.

Schoolreisje
Eerder is gecommuniceerd dat indien mogelijk het schoolreisje op 8 april zou plaatsvinden. Vanwege de nog geldende maatregelen is dit helaas niet haalbaar. Om teleurstellingen te voorkomen is nog geen nieuwe datum geprikt, maar streven is om dit schooljaar alsnog een schoolreisje te organiseren.

Ouderbijdrage
Ondanks corona zijn alle activiteiten waarvoor de ouderbijdrage wordt ingezet gelukkig doorgegaan. De vrijwillige ouderbijdrage is ook dit jaar
€ 19,50 per kind. Heeft u de bijdrage nog niet betaald? Dat kan alsnog door het bedrag over te maken naar:

Rekening NL57 RABO 0152 0571 02
ten name van Stichting Xpect Primair Kindcentrum Christoffel
onder vermelding van de naam en de groep van uw kind

Mocht je nog bepaalde onderwerpen onder onze aandacht willen brengen, schroom dan vooral niet…. Spreek een van de leden aan of stuur een mailtje naar mr.bs.christoffel@xpectprimair.nl

 
  • Categorieën: mr

Onderwerp gesloten.