Home   Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 is maandag 20 augustus 2018

Vakanties

In het schooljaar 2018-2019 zijn de vakanties als volgt:
(telkens worden de eerste en de laatste vrije dag genoemd)

Gebeurtenis Periode

Herfstvakantie

maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018

Kerstvakantie

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019

Meivakantie

maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Zomervakantie

maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019

Vrije dagen

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school

Gebeurtenis Periode
Goede Vrijdag vrijdag 19 april 2019 
2e Paasdag maandag 22 april 2019 
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag maandag 10 juni 2019

Studie(mid)dagen

Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

Donderdag

Datum Dag

18 september 2018

Dinsdagmiddag 

5 oktober 2018

Vrijdag

15 november 2018

Donderdagmiddag

10 december 2018

Maandagmiddag

22 januari 2019

Dinsdagmiddag

14 februari 2019

Donderdagmiddag

18 maart 2019

Maandag

5 april 2019

Vrijdagmiddag

16 mei 2019

Donderdagmiddag

24 juni 2019

Maandag

Vrije vrijdagmiddagen

De data van de vrije vrijdagmiddagen voor alle groepen zijn:

Maand Dagen
Augustus

31

September

14 en 28

Oktober

12

November

2 en 23

December

7 en 21

Januari

25

Februari

8 en 22

Maart

1 en 22

April

12

Mei

10 en 24

Juni

7, 14, 21 en 28

Juli

5

NB. Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 op maandag 19 augustus 2019