Home   Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De eerste schooldag van het schooljaar 2019-2020 is maandag 19 augustus 2019

Vakanties

In het schooljaar 2019-2020 zijn de vakanties als volgt:
(telkens worden de eerste en de laatste vrije dag genoemd)

Gebeurtenis Periode
Herfstvakantie maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
April/ Meivakantie maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020
Zomervakantie maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 23 augustus 2020

Vrije dagen

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school

Gebeurtenis Periode
Goede Vrijdag vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag maandag 13 april 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020

Studie(mid)dagen

Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

Donderdag

Datum Dag
19 september 2019 Donderdagmiddag
4 oktober 2019 Vrijdag
11 november 2019 Maandagmiddag
21 januari 2020 Dinsdagmiddag
16 maart 2020 Maandag
31 maart 2020 Dinsdagmiddag
1 april 2020 Woensdag (alleen groep 1-2 vrij)
4 mei 2020 Maandag
15 mei 2020 Vrijdagmiddag
26 juni 2020 Vrijdag

Vrije vrijdagmiddagen

De data van de vrije vrijdagmiddagen voor alle groepen zijn:

Maand Dagen
Augustus 23
September 6
Oktober 11
November 22
December 6 en 20
Februari 7 en 21
Maart 6 en 20
April 17
Juni 12, 19
Juli 3 en 10

NB. Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 op maandag 24 augustus 2020