Home   Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De eerste schooldag van het schooljaar 2021-2022 is maandag 6 september 2021

Vakanties

In het schooljaar 2021-2022Ā zijn de vakanties als volgt:
(telkens worden de eerste en de laatste vrije dag genoemd)

Gebeurtenis Periode
Herfstvakantie maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Zomervakantie maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Vrije dagen

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school

Gebeurtenis Periode
Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
2e Paasdag maandag 18 april 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 (+vrijdag 27 mei 2022)
2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022

Studie(mid)dagen

Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

Datum Dag
17 september 2021 vrijdagmiddag
5 oktober 2021 dinsdag
1 november 2021 maandag
6 december 2021 maandag
24 januari 2022 maandagmiddag
17 februari 2022 donderdag
29 maart 2022 dinsdagmiddag
8 juli 2022 vrijdag

Vrije vrijdagmiddagen

De data van de vrije vrijdagmiddagen voor alle groepen zijn:

Maand Dagen
oktober 1 en 22
november 12 en 26
december 3 en 24
januari 14
februari 4, 11 en 25
maart 11 en 25
april 8 en 22
mei 20
juni 3 en 17
juli 1 en 22

NB. Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 op maandag 5 september 2022