Home   schoolzaken   Tops van ons Kind Centrum Christoffel

Tops van ons Kind Centrum Christoffel

4 juli 2018

Hierbij willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de tops voor ons kindcentrum.

Binnenkomen:

 • Tussen 8.35 en 8.45 uur mag iedereen voor school in zijn/haar groep. Iedereen gaat dan direct naar binnen, dus niet op het schoolplein blijven hangen.¬†Binnen is beginnen.
 • In de ochtend ontvangt de leerkracht/begeleider elk kind met een begroeting.
 • Ouders/verzorgers zijn dan welkom voor een korte mededeling of om een afspraak te maken.¬†Om kwart voor 9 en half 2 gaat de bel en beginnen de lessen.
 • Tussen 13.25 en 13.30 uur mag elk kind na de grote pauze in zijn/haar groep en om 13.30 uur starten we met de les. De poorten van het schoolplein zijn open vanaf 13.20 uur.

Naar buiten gaan:

 • Iedereen gaat naar huis, naar de gym of naar buiten op teken van de juf of meneer. We lopen rustig in een rij en de juf of meneer kijkt mee.

Aanspreken:

 • De kinderen spreken alle teamleden aan met juf of meneer.
 • We begroeten, bedanken en zeggen gedag, met respect en aandacht voor elkaar.
 • In een open sfeer vol wederzijds vertrouwen spreken we elkaar aan waarbij we letten op ons taalgebruik.
 • Samen zijn we verantwoordelijk voor alle kinderen gedurende de hele dag.

Gebouw/plein:

 • Samen zijn we verantwoordelijk voor een schoon, net en veilig Kind Centrum/plein.
 • Spelen en werken in ons Kind Centrum doen we in alle rust.
 • We spelen buiten samen met veel plezier en in wederzijds goedvinden.
 • In elke groep bespreken we het buiten spelen voor en we spelen op de plek die bij ons spel hoort.
 • Schoolplein op = mobiel uit. Voor onderwijsdoelen mag de mobiel op teken van de juf/meneer tijdelijk aan en na schooltijd mag de mobiel buiten weer aan.

Voeding:

 • In de ochtend nemen we de tijd om fruit te eten en water te drinken. Binnen ons Kind Centrum is er aandacht voor een gezonde snack/traktatie.
 

Onderwerp gesloten.