Home   Headline2   Studiemiddag 17 september

Studiemiddag 17 september

24 september 2021

Afgelopen vrijdag hebben we met het team een middag mogen besteden aan betekenisvol leren, waarbij we een training kregen vanuit Blink.

We hebben ons verdiept in de achtergronden van de methode Blink en hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen prikkelen. Met deze kennis zijn we aan de slag gegaan met het eerste thema: fantastische families.

 

Groep 1-4 is gestart met een toneelstukje over een fantastische familie.

Groep 5-6 is aan de slag gegaan met hun eigen talenten en de oorsprong daarvan.

De leerlingen van groep 7-8 hebben familiefoto’s meegenomen en zijn op onderzoek uitgegaan naar hun eigen stamboom.

Onderstaand de algemene ouderbrief vanuit Blink. Voor ieder thema krijgt u ook een ouderbrief met informatie over het thema.

 

Blink Wereld

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.

Wereldoriëntatie in de onderbouw (groep 1 t/m 4)
In groep 1, 2, 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.

Wereldoriëntatie in de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.

De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar school!

Topografie in groep 5 t/m 8
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.

Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal.

 

Onderwerp gesloten.