Home   schoolzaken   Staking 12 december

Staking 12 december

10 december 2017

Vorige week hebben wij u via de nieuwsbrief ge√Įnformeerd over het voornemen om op dinsdag 12 december 2017 te gaan staken. Helaas hebben wij van minister Slob niet het gewenste resultaat ontvangen (het ultimatum liep op 5 december af), waardoor we als Primair Onderwijs hebben besloten om alsnog op dinsdag 12 december te gaan staken.

De inzet van de actie van PO-front is, dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salari√ęring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Het aangeboden bedrag van 700 miljoen (waarvan 430 miljoen pas in 2021 zou vrijkomen) is helaas niet toereikend om de achterstanden in het basisonderwijs in te halen. Als beroepsorganisatie vragen we 1,4 miljard.

Het PO-front vraagt alle werknemers in het basis- en speciaal onderwijs om op dinsdag 12 december a.s. het werk neer te leggen om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. #pocoderood.

ER MOET ECHT IETS GAAN GEBEUREN!

Steun college van bestuur Het college van bestuur van Xpect Primair steunt de standpunten en de omroep van PO-front. Xpect vindt dat álle professionals die zich bezighouden met de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van de kinderen een passende beloning voor hun werk moeten krijgen. We willen ook in de toekomst gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebben om het beste onderwijs voor de kinderen te kunnen bieden. Tevens zien zij ook dat de werkdruk (20% heeft burn-outklachten) momenteel té hoog is en er ook daar aanpassingen gedaan moeten worden.

Staking leerkrachten en sluiting school Staken is een individueel recht en besluit van leerkrachten. Op basisschool Christoffel hebben veel leerkrachten aangegeven dat zij willen staken. Dit betekent dat onze school op dinsdag 12 december vanwege de staking gesloten zal zijn.

Solidair met staking Een staking in het primair onderwijs is uniek, maar het water staat bij de leraren aan de lippen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen die niet meer garanderen als er niet voldoende goede gemotiveerde leraren voor de klas staan. Wij vragen u om zich op dinsdag 12 december solidair met de staking van onze leerkrachten te tonen en uw kind op deze dag thuis te houden en/of alternatieve opvang te organiseren. Vanuit school bieden wij op deze dag géén opvang onder schooltijd aan.

Met vriendelijke groet,

Gérard Massar directeur bs. Christoffel

 

Onderwerp gesloten.