Home   Koningsspelen

Koningsspelen

Natuurlijk hebben onze leerlingen elke week gym. Vanaf groep 3 zelfs twee keer per week. Maar één keer per jaar gaan ze helemaal los. Op de Koningsspelen. Een sportief oranje feest voor alle kinderen op Christoffel.

We mixen de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 en dan  barst de strijd los. Hindernisbanen en balspelen. Hardlopen en blindwerpen. Wie is het snelst? Het felst? Het sterkst? Het slimst? Hoe de uitslag ook is, alle kinderen hebben op een sportieve manier ontzettend veel plezier. En dat is pure winst.

Ook de jongste groepen 1, 2 en 3 grijpen hun kans. Ballengooien, water morsen, hoepelhindernislopen. Ze rennen, ze glijden, ze draaien. Sportief spel, onderlinge samenwerking, een beetje competitie en vooral heel veel lol. Met elkaar, met de leerkrachten en met de ouders.

De koningsspelen zal dit schooljaar plaatsvinden op 22 april 2022

ks2 ks1 ks