Home   schoolzaken   Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

3 september 2018

Via deze nieuwsbrief wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Leonie Korteland en ik vervang mijn collega Astrid van den Berg in de functie schoolmaatschappelijk werker.

Ik ben werkzaam bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk, Toegangsteam Zorgvlied & de Blaak en Team Kinderen & Scheiden (ouderschapsbemiddelaar). Samen met mijn collegaā€™s van de GGD, Mee, de Gemeente Tilburg en de wijkverpleegkundige pakken we alle hulpvragen op die in deze wijken bij ons binnen komen.

U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school of thuis.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren).
  • Uw kind pest of wordt gepest.
  • Uw kind voelt zich niet begrepen of eenzaam, of is erg terug getrokken.
  • Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding.
  • U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.

Samen met u kijk ik naar de hulp die meest passend is.

Daarnaast kan het schoolmaatschappelijk werk u helpen bij het verwijzen naar de juiste instantie als het gaat om relatieproblemen, echtscheiding, financiƫle vragen, huiselijk geweld of psychosociale problemen. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis.

U kunt via de leerkracht van uw kind, of via de intern begeleiders kijken of u in aanmerking komt voor hulp van het schoolmaatschappelijk werk.

Leonie Korteland

Generalistisch hulpverlener/Schoolmaatschappelijk Werker BO
Toegangsteam Zorgvlied & De Blaak en Team Kinderen & Scheiden

 

Onderwerp gesloten.