Home   Resultaten

Resultaten

Resultaten en opbrengsten

We halen op basisschool Christoffel meer dan gemiddelde resultaten. Uitgangspunt is dat de resultaten van onze kinderen aan het einde van de schoolperiode tenminste liggen op het niveau dat, op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie, verwacht mag worden.

Onder opbrengsten verstaan we meer dan alleen de “harde” getallen van onze uitstroom en Cito. Ontwikkelingen van uw kind op sociaal-emotioneel gebied zijn voor ons ook opbrengsten die er toe doen. We willen dat uw kind op het einde van zijn of haar basisschoolloopbaan, genoeg bagage heeft om zich als tiener te kunnen redden in onze maatschappij. Opbrengsten zijn voor ons ook het neerzetten van bijvoorbeeld een goede spreekbeurt of een prachtig optreden tijdens de muzische avond. Twenty First Century Skills Daarom willen we uw kind een aantal vaardigheden bijbrengen die in deze 21e eeuw verwacht mogen worden van kinderen. We noemen dit Twenty First Century Skills. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan ‘samenwerken en ICT vaardigheden’. Hieronder ziet u de laatste cijfers m.b.t. de uitstroom en de Cito-eindtoets op bs-Christoffel.

Uitstroom voortgezet onderwijs

Uitstroom 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Praktijk onderwijs 0% 2% 2%
VMBO-basis/kader 6% 8% 7%
VMBO-theoretisch 16% 19% 25%
VMBO T/HAVO 7% 10%

9%

HAVO 27% 35% 27%
HAVO/VWO 14% 7% 9%
VWO 30% 19% 21%
Aantal kinderen 72 48 56

CITO-eindtoets De behaalde resultaten dienen gezien te worden in relatie met de op school aanwezige leerlingpopulatie.

2016 2017 2018 2019
Score Eindtoets  539,2 538,1 535,2
Landelijke Standaard Score  534,5 534,8 534,9