Home   schoolzaken   Het rapport

Het rapport

16 november 2016

Beste ouders/verzorgers,
Op de kalender staat dat volgende week de rapporten mee zullen gaan met de kinderen. Dit zal niet het geval zijn. We hebben afgelopen tijd het rapport als team geƫvalueerd en we hebben wat aanpassingen gedaan zowel, qua lay-out, inhoud als frequentie. Hieronder staan de veranderingen betreffende het rapport onder elkaar:

  • Normaal gesproken kreeg ieder kind 3x per jaar een rapport. Namelijk in november, februari en juni/juli. Dit eerste rapport komt te vervallen. Dit rapport ging vooral over het kind en de resultaten die hij/zij tot dan toe gehaald had op basis van methodetoetsen, in combinatie met de Citoresultaten van het schooljaar daarvoor. Het gesprek over uw kind gaat in deze periode wel gewoon door. Centraal tijdens dit gesprek staat dan het kind en hoe hij/zij het in het algemeen doet. Zowel op cognitief gebied, als op sociaal emotioneel gebied. Kortom de onderwijsbehoefte van uw kind staat centraal. Wij geloven door de dialoog aan te gaan met uw kind, we hiermee beter kunnen aansluiten op dat wat uw kind nodig heeft.
  • In februari krijgt ieder kind een rapport. Dit rapport wordt naar het kind toe geschreven en niet meer over het kind. Tevens zijn de resultaten van het kind in dit rapport te zien. U ziet daarin de resultaten die hij/zij heeft gehaald op basis van de methodetoetsen. Los daarvan vindt u ook de resultaten van de Citotoetsen. Deze zijn losgekoppeld van elkaar om zo zuiver mogelijk de punten te kunnen weergeven. Ook hierover krijgen de ouders/verzorgers een gesprek.
  • In juni/juli krijgt ieder kind ook een rapport op dezelfde wijze vorm gegeven als hierboven beschreven. Echter hier zijn geen gesprekken over. Alleen als de leerkracht of u dit noodzakelijk vindt. Dit is niet anders dan anders.
  • Voor groep 8: in december krijgen zij wel het rapport mee (kinderen hebben dan al de Citotoets van het leerlingvolgsysteem gemaakt) en vindt er een gesprek plaats in januari.

Het bovenstaande is besproken met de MR en zal met ingang van dit schooljaar plaatsvinden.

Samenvattend:
Wat vooral anders is, is dat er geen fysiek rapport meer meegaat met het kind in deze periode, maar daar staat tegenover dat de dialoog die we met u aangaan over de resultaten van het kind (in de breedste zin van het woord) meer inhoud gaat krijgen. Verder schrijven we de rapporten naar het kind toe en zijn de Citoresultaten losgekoppeld van de resultaten die kinderen behalen op de methodetoetsen. Het aantal gesprekken dat we hebben met u over uw kind verandert niet.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande dan hoor ik die graag en kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

GĆ©rard Massar
directeur bs. Christoffel

 

Onderwerp gesloten.