Home   Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging dat bent u!

Ouders van de oudervereniging

Basisschool Christoffel heeft, zoals elke school, een oudervereniging. Elke ouder die de vrijwillige ouderbijdrage betaalt, is automatisch lid van de oudervereniging. Uit de groep van actieve ouders wordt een bestuur gekozen.

Dit jaar bestaat het bestuur uit: voorzitter Marko Jansen, secretaris Mariska Dammers en penningmeester Nicole Buist. Naast het bestuur bestaat de oudervereniging uit zes commissies, die elk een specifieke taak hebben.

Doelstelling
De doelstelling van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De oudervereniging vervult daarbij een adviserende en ondersteunende rol. De school is er primair voor het onderwijs en de vorming van de leerlingen. De oudervereniging zorgt voor een leerzame en aangename aanvulling op die vorming, in het belang van de kinderen. Het gaat om extraatjes, waarvan de leerlingen kunnen leren en genieten tijdens hun schoolperiode.

Commissies
De oudervereniging bestaat uit de volgende commissies:

 • Schoolzaken
  Ondersteunt de school met het thema Verkeer(sveiligheid), zorgt ervoor dat elke groep een groepsouder heeft, organiseert de uitvoering van de luizencontrole en bemenst de schoolbibliotheek.
 • Evenementen
  Organiseert samen met de school de verschillende vieringen en evenementen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Avondvierdaagse en de Muzische avond.
 • Cultuur
  Ondersteunt culturele activiteiten op school. Helpt mee met de organisatie van de Boekenweek.
 • Informatie
  Onderzoekt en verbetert de communicatie tussen school en ouders.
 • Sport
  Organiseert deelname aan diverse buitenschoolse sportactiviteiten. Verzorgt de sportdag en de Koningsspelen.
 • Werkgroep 8
  Organiseert het kamp voor groep 8, de theaterdinershow en maakt het jaarboek.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt over de oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Mariska Dammers: e-mail: oudervereniging.bs.christoffel@gmail.com

Vergaderingen
U kunt ook Ć©Ć©n van de vergaderingen van de oudervereniging bezoeken. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten en commissies en kunt u ook een sociale bijdrage leveren. De data voor de vergaderingen voor het schooljaar 2018/2019 kunt u vinden onder het kopje jaaragenda.