Home   Geen categorie   Oudertevredenheidspeiling 2020

Oudertevredenheidspeiling 2020

7 juli 2020

In februari (voor de Coronatijd) heeft u een oudertevredenheidspeiling ingevuld. We willen alle 225 ouders bedanken die de moeite hebben genomen om deze peiling in te vullen. Dat is een hele hoge respons wat een representatief beeld geeft.

De uitkomsten en analyse zijn afgelopen week in de MR gepresenteerd. We komen er als Christoffel goed uit en we zijn daar erg blij mee. Natuurlijk zijn er ook tips en aandachtspunten en deze hebben we omgezet in acties en adviezen. De belangrijkste onderwerpen die naar voren kwamen zijn;  “aanpassing van schooltijden” en “informatievoorziening”.  Aanpassing schooltijden kwam zo prominent naar voren dat de MR (ouders en team) heeft besloten dit begin komend schooljaar op te pakken. Hier wordt u nog nader over geïnformeerd hoe dit traject vorm zal gaan krijgen. Verder is de werkgroep communicatie inmiddels bezig om te kijken hoe we naar één communicatiemiddel kunnen gaan. 

Hieronder ziet u wat diagrammen en uitkomsten van de peiling.

Verder waren er verschillende “hoofditems” die gescoord zijn. De volgende resultaten zijn daarop behaald. Er was een score van 5 sterren mogelijk.

  • Uiterlijk en hygiĂ«ne: gemiddelde beoordeling van 3.78
  • Begeleiding van kinderen: gemiddelde score 3.68
  • Sfeer: gemiddelde beoordeling 3.87
  • Cognitieve ontwikkeling: gemiddelde beoordeling 3.71
  • Sociaal emotionele ontwikkeling: gemiddelde score 3.68
  • Schooltijden: gemiddelde score 3.55
  • BSO & TSO: gemiddelde score 3.41
  • Rust en regels: gemiddelde score 3.71
  • Medezeggenschapsraad: gemiddelde score 3.35
  • Informatie voorziening; gemiddelde score 3.66

Nogmaals dank voor deelname, samen met u kunnen we zo de kwaliteit van de school vergroten. Wilt u meer weten dan kunt u bij ons terecht.

Marlous Metz en GĂ©rard Massar
Directie KC Christoffel

 

Onderwerp gesloten.