Home   Ouders

Ouders

School en ouders

We zijn er van overtuigd dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van de ouders. Zij vertrouwen ons een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van hun kind(eren) toe.

_DSC2747

Wij willen dat vertrouwen waard zijn en willen daarom kwalitatief goed onderwijs bieden doch dit kan niet zonder betrokkenheid van de ouders en die betrokkenheid proberen we op verschillende manieren en op verschillende momenten vorm te geven.

Bijvoorbeeld door:

  • Mondelinge en/of schriftelijke informatie.
  • Contacten over individuele kinderen, o.a. huisbezoek, 10-minutengesprekken, enz.
  • Ouders de mogelijkheid te bieden hand- en spandiensten te verlenen als groepsouder, hulp te bieden bij het organiseren van vieringen en bij excursies, zitting te nemen in commissies zoals sportcommissie, activiteitencommissie of actief te zijn als luizen-controle ouder.
  • Ouders te vragen mee te helpen bij het onderwijs, bijvoorbeeld bij het lezen in groepen, bij handvaardigheid, e.d.
  • Ouders te vragen mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school als lid van de Medezeggenschapsraad of als groepsouder dan wel als lid van de Oudervereniging.