Home   Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Uw vrijwillige bijdrage

Jaarlijks vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage per kind. Dankzij uw financiële bijdrage kan de school uiteenlopende activiteiten en feesten organiseren. Denk aan Sinterklaas, Carnaval, de sportdag, de Kinderboekenweek en de Muzische Avond.

De school kan ook investeren in materialen voor het schoolplein, de website van basisschool Christoffel of bijvoorbeeld culturele uitstapjes zoals een theater- of museumbezoek. Daarnaast krijgt elke klas jaarlijks een bedrag om aan de klas te besteden. U ontvangt in het begin van het schooljaar een informatiebrief over de ouderbijdrage.

Digitale betaling
Dit schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €19,50 per kind. (nog onder voorbehoud)U kunt uw bijdrage van minimaal €19,50 per kind overmaken op:

 • Bankrekeningnummer IBAN NL57 RABO 0152057102,
 • ten name van Stichting Xpectprimair bs Christoffel te Tilburg,
 • onder vermelding van ouderbijdrage en de naam(en) en de groep(en) van uw kind(eren).

Het bedrag graag als gezin in één keer overmaken. Voor vragen of extra informatie kunt u mailen naar: oudervereniging.bs.christoffel@gmail.com

Stichting Leergeld
Bent u door omstandigheden niet in de gelegenheid om het schoolreisgeld te betalen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld Tilburg zie ook www.leergeld.nl/tilburg). U kunt ook contact opnemen via tel. 013-5801211 (ma t/m do van 9.00-12.00u) of een email sturen naar info@leergeldtilburg.nl.

Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij bijvoorbeeld het volgende mogelijk maken en organiseren:

 • Nieuwe stiften voor alle groepen
 • Klassenpotjes voor alle groepen
 • Vossenjacht
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas- en Kerstviering
 • Carnavalviering
 • Financiële bijdrage Marietje Kessels
 • Koningsspelen bij HC Tilburg
 • Theatervoorstelling voor alle groepen
 • Playbackshow
 • Speelmateriaal voor op het schoolplein