Home   Oudervereniging   Opheffing Oudervereniging

Opheffing Oudervereniging

3 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Tot vorig schooljaar was de Oudervereniging op school actief, met als doelstelling om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen en bij te dragen aan de leerzame en aangename vorming van de kinderen. Het bestuur van de Ouderverenging was daarbij verantwoordelijk voor het innen, beheren en uitgeven van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouders die de ouderbijdrage betaalden waren daarmee automatisch lid van de Oudervereniging.

In 2019 heeft Xpect Primair besloten dat vanaf het schooljaar 2019ā€“2020 de ouderbijdrage door de school zelf geĆÆnd wordt en de school zelf verantwoordelijk wordt voor het organiseren van de activiteiten voor de kinderen. Daardoor heeft het bestuur van de Oudervereniging bij de directie van basisschool Christoffel aangegeven geen grond meer te zien voor het in standhouden van een aparte vereniging. Het bestuur wil de Oudervereniging opheffen en het saldo dat nog op de rekening staat overdragen aan school.

Om deze opheffing formeel juist te laten plaatsvinden organiseert het bestuur van de Oudervereniging een ALV op donderdagavond 4 maart 2021 om 20.00 uur. Alle ouders met kinderen vanaf groep 3 mogen aanwezig zijn. De vergadering zal gezien de COVID-19 maatregelen een Teams meeting zijn waarvoor u zich kunt aanmelden via het e-mail adres: oudervereniging.bs.christoffel@gmail.com, waarna we u een Teams uitnodiging zullen toesturen.

Het organiseren van leuke activiteiten laten we natuurlijk door gaan. Dit heeft sinds vorig schooljaar de Oudercommissie van KC Christoffel opgepakt.

Directie KC Christoffel en Bestuur Oudervereniging

 

Onderwerp gesloten.