Home   Onze leerling

Onze leerling

Leerlingprofiel Chris

Wanneer we met elkaar spreken over “onze Christoffel leerling” dan vinden we dat hij/zij een bepaalde bagage moet hebben wanneer deze leerling onze school verlaat aan het einde van groep 8. Chris staat voor ons voor een zo concreet mogelijk leerlingprofiel, waaraan we elke dag van de week werken samen met het kind en de ouder, binnen en buiten school. Ons doel is om leerlingen zodanig te begeleiden in hun ontwikkeling dat hij of zij bij de overgang naar het voortgezet onderwijs over de volgende bagage/competenties beschikt.

rugzak tijmen afb

Ik denk terug aan die fijne Christoffeltijd, waarin ik me veilig heb gevoeld en met het volste vertrouwen de volgende stap kan maken.