Home   schoolzaken   Nieuwe rekenmethode

Nieuwe rekenmethode

6 juli 2016
Wereld in getallen

Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in een nieuwe rekenmethode. Na de meivakantie is er gestart met het uitproberen van 2 methodes in de groepen en hebben we de knoop doorgehakt. 

Volgend jaar starten de groep 3 tot en met 8 met de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. 

Wereld in getallen werkt in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.¬†Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt in verschillende fases van het leerproces: ori√ęntatie, begripsvorming, oefenen en toepassen. Hierdoor gaan de kinderen beseffen waarom rekenen zo belangrijk is.¬†

Ook heeft de methode een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast. Zo is elke 3e les van de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd en geld rekenen.

Naast de lessen is er ook voor ieder kind op eigen niveau een weektaak. 

De weektaak is opgedeeld in 3 niveau’s:

    *     : minimumniveau

    **   : basisniveau

    *** : plusniveau 

De afgelopen 2 jaren hebben we als team een Parwo scholing gehad. Deze manier van rekenen is erop gericht om bij kinderen drijfvermogen te ontwikkelen op het gebied van rekenen en door middel van handelend bezig zijn (doen, voelen en ervaren), begrijpen wat er bij rekenen precies gebeurd. 

Wij denken met de combinatie van “Wereld in Getallen” en Parwo kinderen een rijke rekenomgeving aan te bieden waarin zij geprikkeld worden op hun eigen niveau en hun “rekenrugzak” steeds verder vullen.

 

Onderwerp gesloten.