Home   schoolzaken   Met andere ogen

Met andere ogen

5 december 2016
met-andere-ogen

Beste ouders,

Soms kom je in een situatie terecht waarbij je verwonderd en zelfs verbijsterd kunt zijn over de manier van doen of denken van een ander. Het feit dat iemand er zo’n fundamenteel andere zienswijze of handelswijze op na houdt, kan irritatie en onbegrip oproepen.

Die situatie op zich kun je niet veranderen, maar je kunt er wel wat van leren. Hoe komt het dat ik de dingen zie zoals ik ze zie, en wat maakt dat een ander ze anders ziet? Ook kinderen ontdekken al jong dat wat voor hen heel vanzelfsprekend is, voor een ander heel anders kan zijn.  

Met het thema “met andere ogen” willen we de  kinderen ervan bewust maken dat de manier waarop zij de wereld zien geen absoluut gegeven is, maar dat hun blik wordt gevormd door de mensen, de cultuur en de omgeving waarin zij opgroeien. We leven in een multiculturele samenleving. Kinderen met verschillende achtergronden zitten bij elkaar op school.

Voor kinderen die opgroeien in een snel veranderende samenleving is het heel belangrijk om op een open manier aan de slag te gaan met overeenkomsten en verschillen. We willen de kinderen zich bewust laten worden van hun eigen perspectief, en hen laten zien hoe dat perspectief door hun omgeving wordt gevormd. Iedereen kijkt tenslotte door zijn eigen, gekleurde bril.

Team Christoffel

 

Onderwerp gesloten.