Home   Oudervereniging   Luizencontroles

Luizencontroles

18 juli 2016
Hoofdluis_te_lijf

Beste ouders / verzorgers,

Zoals jullie allemaal weten vinden er op onze school luizencontroles plaats.

Het komende schooljaar vinden de luizencontroles op dezelfde manier plaats als afgelopen schooljaar, namelijk op MAANDAGOCHTEND OM 8.45 UUR na iedere schoolvakantie langer dan één week. De eerste controle van het schooljaar zal niet op maandagochtend, maar op dinsdagochtend 6 september om 8.45 uur plaatsvinden. Om de controles zo snel mogelijk klaar te hebben, willen wij werken met 2 à 3 luizenouders per klas. Het is toegestaan in de klas van uw eigen kind te controleren. Wordt in een klas hoofdluis geconstateerd, dan zal na 1 à 2 weken een na-controle plaatsvinden in de desbetreffende klas. Per controle neemt dit niet meer dan een half uurtje in beslag.

Helaas hebben we voor het komende schooljaar een tekort aan luizenouders. Vandaar dat we ook al een keer voor de zomervakantie een oproep doen. Iedere luizenouder controleert namelijk alleen zijn/haar eigen klas. Wanneer een klas geen luizenouder heeft, wordt de klas helaas niet gecontroleerd. Dat zou jammer zijn, want door de controles neemt het aantal kinderen met hoofdluis duidelijk af!!!

We kunnen nog voor alle klassen luizenouders gebruiken. Heeft u interesse?

Aanmelden kan bij Dorine Kemmeren ( d.kemmeren@home.nl ), coördinator van de werkgroep hoofdluis.

Mocht de eerste controle op dinsdagochtend een probleem zijn, maar de overige maandagochtenden niet, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem!

De luizencontroles voor het komende schooljaar gaan plaatsvinden op:

Dinsdag 6 september 2016 om 8.45 uur

Maandag 31 oktober 2016 om 8.45 uur (direct aansluitend aan deze controle zal er tot ongeveer 10.00 uur een informatiebijeenkomst zijn voor alle nieuwe luizenouders en alle andere luizenouders die hiervoor belangstelling hebben)

Maandag 9 januari 2017 om 8.45 uur

Maandag 6 maart 2017 om 8.45 uur

Maandag 8 mei 2017 om 8.45 uur

De werkgroep hoofdluis hoopt op veel nieuwe aanmeldingen en wenst u een luisvrij schooljaar toe!!

Dorine Kemmeren 
(coördinator werkgroep hoofdluis)

Logo OV
 

Onderwerp gesloten.