Home   Activiteiten   Levensbeschouwing

Levensbeschouwing

6 november 2018

Kleuren zijn overal om ons heen. Ze hebben invloed op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Al staan we daar niet zo bij stil. Iedereen beleeft een kleur weer anders, voelt een kleur anders. In het thema dat we op dit moment doen met Kleur op school besteden we aandacht aan alles rond kleur, om kleur te geven aan het leven.

De lessen voor de groepen 1 en 2 gaan over verschillende gevoelens bij kleuren. Er worden verhalen gebruikt waarin die gevoelens tot uiting komen en waarbij kinderen zelf hun gevoelens kunnen ervaren bij een kleur.

Voor groep 3 en 4 komen gevoelens bij kleuren ook aan bod in de lessen. Op speelse wijze gaat het daarna ook over verschillen in kleur(beleving) en de diversiteit aan kleuren.

In groep 5 en 6 gaan we kijken naar de persoonlijke betekenis van kleur voor de kinderen. Wat doet een kleur met jou? Waarom vind je die kleur mooi? Ook de diversiteit aan kleuren bij de mens en thema’s als pesten en discriminatie komen aan bod.

Voor de groepen 7 en 8 zijn de lessen zeer kleurrijk. Muziek, kunst, gevoel, de natuur, allerlei thema’s worden behandeld met als basis kleur en de grote diversiteit aan kleuren.

 

Onderwerp gesloten.