Home   Activiteiten   Koningsspelen

Koningsspelen

2 april 2019

Vrijdag 5 april is het zover! De Koningsspelen gaan dan echt van start. Het openingsnummer van dit jaar is bekend, namelijk ‘Pasapas!’. Om 9.00 uur zullen wij met deze dans onze Koningsspelen 2019 openen op het Hockeycomplex Tilburg, dus alvast veel plezier met oefenen. De dans is te vinden op www.kinderenvoorkinderen.nl.  In deze nieuwsbrief verder enkele praktische zaken. Alle kinderen ontvangen vandaag een brief met het programma.

Vervoer
Vrijdag 5 april worden alle kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 uur verwacht bij het Hockeycomplex Tilburg aan de Bredaseweg 447. Dus niet op school! Tijdens deze ochtend zijn er geen leerkrachten op school aanwezig. Brengt u uw kind met de auto naar het hockeycomplex dan rijdt u op het parkeerterrein. U kunt de auto parkeren en uw kinderen naar de ingang brengen waar ze opgevangen zullen worden door groepsleerkrachten. Dit om een goede doorstroom van auto’s te houden. Brengt u uw kind met de fiets dan plaatst u de fiets in de daarvoor bestemde rekken. Per fiets kunt u ook via het bos het complex bereiken. Het hek wat het dichtst bij de Bredaseweg ligt is open. Hier kunt u tussen de velden doorsteken naar de parkeerplaats. De fietsenstalling is bij de ingang. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden verwacht op het veld voor het clubhuis (gezien vanaf de Bredaseweg).

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar de aanvoerders van groep 8. Zij staan buiten hetzelfde veld als groep 1 t/m 3 klaar met het bordje van hun land en vangen alle kinderen van hun groep op (de landen staan op alfabetische volgorde).

Pauze
Tijdens deze sportieve ochtend heeft iedereen ook een pauzemoment. Dit jaar krijgen alle kinderen een flesje water en een appel (dus wel thuis ontbijten!). Heeft uw zoon of dochter een dieet of allergie zorg er dan voor dat uw kind zelf iets te eten en/of drinken meeneemt. Daarnaast is het ook altijd handig een flesje water bij te hebben.

Afsluiting
Om 12.15 uur worden de spelen afgesloten met een gezamenlijke dans. Leuk als u komt kijken! Na deze afsluiting mogen de kinderen naar huis. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen voor ze weggaan afmelden bij de leerkracht.

Hulpouders
We hebben dit jaar weer veel ouders bereid gevonden om tijdens de Koningsspelen te helpen. Hartelijk dank daarvoor. Op woensdag 25 maart heeft u via uw kind de brief met alle informatie die voor u als hulpouder belangrijk is gekregen. Alle hulpouders ontvangen twee consumpties (koffie/thee) van school. Indien u meer wilt gebruiken kunt u uw drankjes zelf in het paviljoen kopen. Voor ALLE kinderen is voldoende eten en drinken aanwezig. Kinderen uit groep 8 zullen de groepjes van groep 3 t/m 8 begeleiden en doen natuurlijk ook zelf mee aan de activiteiten.

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen betreffende bovenstaande zaken dan kunt u terecht bij Wieke van der Ven (wieke.vanderven@xpectprimair.nl).

Christoffel shirts
De Christoffel shirts worden door de kinderen gebruikt tijdens activiteiten en festiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de Koningsspelen, schoolreisje, muzische avond, etc. Omdat er straks nieuwe shirts komen voor het kindcentrum kunt u nu tijdelijk een shirt lenen bij onze conciërge Wilma. Zij schrijft dan uw naam op, zodat u het shirt maandag weer gewassen bij haar kunt inleveren.

 

Onderwerp gesloten.