Home   schoolzaken   Informatieavond schoolplein en speeleiland

Informatieavond schoolplein en speeleiland

7 november 2018

Nu de verbouwing en uitbreiding van ons schitterende gebouw bijna klaar is, gaan we ons verder richten op het ontwerpen en aanleggen van een educatief “groen” schoolplein en speeleiland voor al onze kinderen en de wijk.

Hiervoor organiseren we voor alle wijkbewoners rondom de school een inloop informatieavond op 19 november tussen 19.30-21.00 uur in de teamkamer van basisschool Christoffel. Naast medewerkers van het kindcentrum zijn ook de gemeente Tilburg en Van Brouwers Groenaannemers aanwezig. Aan de hand van ontwerpschetsen en foto’s kunnen we dan van gedachten wisselen over het voorlopige ontwerp en de mogelijkheden. De opbrengsten van deze avond worden, voor zover mogelijk, nog meegenomen in de plannen.

Het definitieve ontwerp zal tijdens een presentatie voor alle wijkbewoners op 10 december van ca. 20.00-21.30 uur gepresenteerd worden. 

Als ouders van kindcentrum Christoffel bent u op beide avonden natuurlijk welkom. We hopen in ieder geval zoveel mogelijk ouders te mogen ontvangen op 10 december. We zijn al druk bezig met het voorbereiden van een afwisselend informerend programma, met ook tijd voor een drankje om te proosten als bedankje voor de opbrengst van de loterij. U ontvangt nog een uitnodiging voor de presentatie op 10 december.

Samen met alle ouders en wijkbewoners hopen we dat het groene speeleiland een blijvend succes wordt voor alle betrokkenen in onze mooie wijk.  

 

Onderwerp gesloten.