Home   Info groep 8

Info groep 8

Werkgroep 8

Werkgroep 8 is een commissie van de oudervereniging die de leerkrachten van groep 8 ondersteunt bij het organiseren van alle eindejaarsactiviteiten die speciaal voor leerlingen van groep 8 georganiseerd worden.

De commissie bestaat uit de leerkrachten van groep 8, ouders die namens de oudervereniging voor meerdere jaren in de commissie zitten en ouders van kinderen uit groep 8 die voor één jaar in de commissie zitten. De commissie verzorgt of ondersteunt drie activiteiten namelijk: Het jaarboek, Theater Diner Show en het schoolkamp.

De bijdrage van de ouders voor schoolkamp, jaarboek en Theater Diner Show bedraagt ‚ā¨100,00 per kind. Deze bijdrage kunt u overmaken op:

  • ING-rekening NL14 INGB 0006 8449 61
  • ten name van OV basisschool Christoffel werkgr8
  • o.v.v.¬†kamp/tds19 en de naam(namen) en de groep(en) van uw kind(eren).

Stichting Leergeld
Bent u door omstandigheden niet in de gelegenheid om het schoolreisgeld te betalen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld Tilburg zie ook www.leergeld.nl/tilburg). U kunt ook contact opnemen via tel. 013-5801211 (ma t/m do van 9.00-12.00u) of een email sturen naar info@leergeldtilburg.nl.

Jaarboek
Allereerst wordt er binnen de werkgroep een apart comité gevormd die zich bezighoudt met het maken van het jaarboek. Het jaarboek is een aandenken aan acht jaar Christoffelschool dat iedere leerling aan het einde van het schooljaar krijgt. Het boek beschrijft de basisschoolperiode van de kinderen, alles wat er op school maar ook daarbuiten gebeurd is in die periode.

Theater Diner Show en Schoolkamp
Bovendien is werkgroep 8 actief bij de organisatie en uitvoering van de Theater Diner Show en het Schoolkamp. Twee activiteiten die in de laatste schoolweken georganiseerd worden voor de leerlingen van groep 8.

Interesse?
Wil je graag op één of andere manier meehelpen in werkgroep 8, neem dan op school contact op met één van de leerkrachten (Meneer Sander, meneer Luuk en juf Joyce) van groep 8 of via een e-mail naar oudervereniging.bs.christoffel@gmail.com.

Actieve ouders dit jaar
Kamp en TDS: Willemijn Beijsens, Susanne de Jong, Jeanine Luijkx
Jaarboekcomité: vacatures