Home   Headline2   Iedereen uniek Samen √©√©n!

Iedereen uniek Samen één!

9 september 2021

Afgelopen vrijdag hebben we met het onderwijsteam van Christoffel een studiedag gehad om samen de Gouden Weken neer te zetten voor de kinderen, maar ook voor het team. We willen graag een fijn schoolklimaat voor onze kinderen en een fijn professioneel werkklimaat voor ons, waar iedereen zich veilig voelt en tot leren kan komen!

Een goed begin is het halve werk! Deze uitdrukking is zeker van toepassing op groepsvorming en verwoordt kernachtig het doel van de Gouden Weken. Op Christoffel vinden we het belangrijk samen goed te starten en te werken aan een positief schoolklimaat waar elk kind zich veilig voelt en daardoor zich optimaal kan ontwikkelen. En nu na weer een heel bijzonder jaar vinden we dit extra belangrijk, omdat we merken dat de kinderen de verbinding met elkaar hebben gemist. In de klassen besteden we daarom deze eerste periode extra veel tijd aan klas- en teambouwers (coöperatief leren), samen positieve groepsregels bepalen en allerlei andere activiteiten die bijdragen aan de groepsvorming. Maar ook binnen ons team organiseren we activiteiten zodat we meer verbinding met elkaar voelen.

Om tot leren en werken te komen is het belangrijk dat voor ieder kind en volwassenen de 3 psychologische basisbehoeften in balans zijn: 

Relatie: je veilig en geaccepteerd voelen (ik hoor erbij).
Autonomie: ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen (ik kan het zelf).
Competentie: vertrouwen en plezier in eigen kunnen (ik weet of ik het kan en daar ben ik trots op).

In onderwijsteam 1 t/m 4 en onderwijsteam 5 t/m 8 hebben we samen gekeken hoe we met onze groepen kunnen werken aan deze behoeften.

Juffrouw Marlous is deze week in alle klassen geweest om kennis te maken met de kinderen en zich voor te stellen. De kinderen zijn meegenomen in dat we graag willen werken aan een fijn schoolklimaat en dat we daarom o.a. werken aan relatie, autonomie en competentie.

De verbinding met ouders vinden wij belangrijk daarom zullen er in de week van 20 september kennismakingsgesprekken plaatsvinden in groep 3 t/m 8. En in groep 1 t/m 4 zal er een inloopkwartiertje georganiseerd worden. Over deze twee zaken leest u meer in de nieuwsbrief.

 

Onderwerp gesloten.