Home   schoolzaken   Hand in hand, tolerant

Hand in hand, tolerant

13 maart 2018

Levensbeschouwing: Hand in hand, tolerant.

In deze periode gaan we met Kleur op school het begrip tolerantie van alle kanten bekijken.

Tolerantie is bereid zijn om mensen anders te laten denken en handelen dan je zelf denkt en handelt. Respectvol omgaan met verschillen, zou je dus kunnen zeggen. Bij tolerantie gaat het om dingen die je toelaat terwijl je die dingen eigenlijk niet goed begrijpt, het er niet mee eens bent of het zelf helemaal anders zou doen.

Je bent tolerant als je niet jouw voorkeur of gewoonte wilt opleggen aan andere mensen. Het gaat ook over de manier waarop je naar het leven kijkt, wat je belangrijk vindt of juist minder belangrijk.

Bij tolerantie horen ook vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Maar zijn daar ook grenzen aan? Mogen (of moeten) we alles tolereren wat iemand zegt of doet? Iemand die anders leeft en denkt of gelooft, dwingt ons om na te denken over de manier waarop we zelf leven en denken of geloven. Dat kan confronterend zijn. En die confrontatie zoeken we op met de leerlingen.

We gaan op zoek naar tolerantie: naar wat het is, en naar waar de grenzen liggen voor tolerantie. In een samenleving met een steeds grotere diversiteit aan religieuze/levensbeschouwelijke opvattingen en culturen, is het belangrijk dat tolerantie en verdraagzaamheid positief bijdragen aan die samenleving.

Daarom is het voor kinderen belangrijk dat ze zich leren inleven in anderen. Dat ze sociale en maatschappelijke competenties opdoen. Dat ze ontdekken hoe tolerantie en verdraagzaamheid rol kunnen spelen in de omgang met anderen, ook als het gaat over uiteenlopende waarden.

 

Onderwerp gesloten.