Home   Activiteiten   Sport   Gym

Gym

9 juni 2020

Vanaf deze week zijn de gymlessen weer volgens het normale gymrooster. De afgelopen weken zijn de gymlessen gegeven op het tere plein. In principe blijven de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 op dit plein tot aan de zomervakantie.

De groepen 1-2 krijgen vanaf deze week gymles in de gymzaal.

De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles op het tere plein, voor zover de omstandigheden dit toelaten. Track013 maakt namelijk ook gebruik van het tere plein voor gymlessen en pauzemomenten. Als het te druk op het plein wordt of als het regent en het aanbieden van gymlessen organisatorisch niet meer haalbaar is, worden de lessen naar binnen verplaatst.

Dit alles volgens het protocol dat door de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) is opgesteld met adviezen vanuit de RIVM. Volgens het protocol zijn gymlessen in de zaal toegestaan, maar mogen er alleen matig intensieve activiteiten worden aangeboden.

Daarnaast de vraag om uw kind(eren) schoenen te laten dragen op de dag er gym op het programma staat.

 

Onderwerp gesloten.