Home   Goede doel Kerst

Goede doel Kerst

Ons goede doel van onze kerstactie is dit jaar wat verder weg.

Het goede doel: een school in Kenia
We gaan ons dit jaar gezamenlijk in zetten voor een school in Kenia.
Het goede doel is dit jaar wat verder weg van huis. Als kerstwerkgroep, maar ook als school vinden we maatschappelijke betrokkenheid, ook bij de wereld die iets verder van ons afstaat, belangrijk. Zeker in deze tijd waarin door coronamaatregelen onze wereld vaak best klein lijkt te worden.

Een land als Kenia is zwaar getroffen door de maatregelen rondom Corona. De gevolgen zijn daar desastreus met name door een strenge lockdown periode. De mensen die het toch al moeilijk hadden, redden het nu soms niet meer zonder hulp. Met name voor de kinderen, die al vanaf februari niet meer naar school gaan, is het een zware tijd.

We willen dit jaar de organisatie “Black and White friends for life” gaan helpen. Dit is een organisatie, bestaande uit vrijwilligers in Nederland en Kenia, die zich inzet voor de allerarmste kinderen in Ukunda een plaatsje aan de Oostkust van Kenia. Ze hebben diverse goedlopende projecten, maar het belangrijkste project op dit moment is het bouwen van een Primary school (basisschool). Dit is voor de kinderen zo ontzettend belangrijk. Zonder onderwijs hebben ze weinig tot geen kans op een betere toekomst.

Juf Mascha is vorig jaar 2 keer in Kenia geweest. Ze heeft daar lesgegeven aan Keniaanse leerkrachten en meerdere scholen bezocht. Inmiddels zet ze zich met hart en ziel in voor bovengenoemde organisatie. 

Het doel is nu om deze organisatie te helpen de school af te bouwen. De organisatie is voor de bouw geheel afhankelijk van donaties vanuit Nederland. De bouw is al begonnen en ze zijn al een heel eind. Er moeten nog 8 toiletten gebouwd worden voor de kinderen, daarna voldoet de school aan de eisen van de regering en mogen ze gaan starten. 

Hoe gaaf zou het zijn als wij als school, met z’n allen er voor kunnen zorgen dat deze kinderen, misschien al in januari weer naar school kunnen. Het gaat om ongeveer 80 kinderen die allemaal gesponsord worden door Nederlandse gezinnen.

En misschien kunnen we er zelfs voor zorgen dat naast de toiletten, de kinderen ook schoolspullen kunnen krijgen zoals boeken, schriften en meubilair.

We gaan een vette, swingende dans-challenge doen. We gaan dansen op de Afrikaanse hit Jerusalema. Deze staat voor hoop en saamhorigheid. Hier een link naar het liedje Jerusalema: https://youtu.be/euOJw3v7R6w      

Hoe gaan we het doen? 

  • Dit gaan we per groep doen op woensdag 16 december in de speelzaal. Deze dans wordt gefilmd om later een compilatie hiervan aan de kinderen in Kenia te laten zien. Mocht u hier geen toestemming voor geven, dan horen wij dit graag vóór dinsdag 15 december. Geef dit aan bij de eigen leerkracht.
  • De kinderen krijgen vandaag een sponsorlijst mee. Hierop kan worden aangegeven wie er sponsort en welk bedrag er wordt gesponsord. Hier bent u vrij in.
  • Uw kind(eren) gaat/gaan zelf op zoek naar sponsoren.
  • Dit jaar willen we i.v.m. Corona de mogelijkheid geven om via een QR code geld over te maken. Via deze QR code kunt u zelf een bedrag invullen en dit bedrag komt dan rechtstreeks op de rekening van school, op een aparte post. Op vrijdag 18 december wordt het bedrag bekend gemaakt. 

U heeft nog wel steeds de mogelijkheid om contant geld te geven. Het contante geld graag in een envelop inleveren bij de eigen leerkracht. Dit kan uiterlijk tot dinsdag 15 december.

We gaan er hoe dan ook een gezellige, swingende kersttijd van maken!!