Home   Geschiedenis

Geschiedenis

Er was eens …

De school is in 1957 aan de Zouavenlaan gesticht als jongensschool en kreeg de naam St. Christoffelschool. EĆ©n jaar later volgde aan de Schout Backstraat de meisjesschool St. Jeanne de Chantal. In de jaren zestig zijn beide scholen gefuseerd tot de St. Christoffelschool. Ook werd toen een kleuterschool gestart aan de Burgemeester Rauppstraat: Adeefke.

In 1985 (Wet op het Basisonderwijs) gingen Adeefke en St. Christoffelschool op in Basisschool Christoffel, gehuisvest in het schoolgebouw aan de Schout Backstraat.

Door de groei van de school werd begin jaren negentig tevens het gebouw aan de Burgemeester Rauppstraat opnieuw in gebruik genomen, wat in 1999 werd ingeruild voor het gebouw aan de Zouavenlaan..

Historie bs-Christoffelhistorie