Home   schoolzaken   Eetclub nieuwe stijl

Eetclub nieuwe stijl

3 september 2018

Beste ouders,                                          

Maandag 20 augustus is Eetclub “nieuwe stijl” van start gegaan. Wat Eetclub “nieuwe stijl” inhoudt, volgt hieronder:

Eten en activiteiten
Alle kinderen die gebruik maken van Eetclub Christoffel eten bij hun leerkracht in de klas. De leerkracht meldt de kinderen aan op de daarvoor bestemde presentielijst.

De bovenbouw kinderen (groep 4 tot en met 8) gaan na dat kwartier eten naar buiten toe waar ze uit verschillende activiteiten kunnen kiezen. Denk hierbij aan: knutselen, dansen, een potje voetballen of een andere sport op het “Teere” plein. Na een half uur buiten te hebben gespeeld, kunnen de kinderen ervoor kiezen om eventueel op aangewezen plekken binnen een activiteit te gaan doen. Bij regen wordt er altijd binnen gespeeld.

Natuurlijk blijft er ruimte voor vrij spel op aangewezen plekken.

De kinderen van de onderbouw (groep 1 tot en met 3) hebben meer tijd nodig om hun boterham op te eten. Die hebben 30 minuten de tijd om hun lunch te nuttigen. Wij stimuleren een gezonde lunch, we zouden het dan ook prettig vinden wanneer de kinderen geen snoep en koek meenemen voor de lunch. Na de lunch gaat ook de onderbouw naar buiten toe. De onderbouw kinderen spelen op het kleuterplein.

Mochten de kinderen hun boterham na de afgesproken tijd niet op hebben dan kunnen ze als ze willen deze buiten bij de chill plek verder opeten.

Gedrag
We hanteren dezelfde gedragsregels als basisschool Christoffel. Zo blijft het duidelijk en voorspelbaar voor de kinderen.

Wij gaan respectvol met elkaar om. Mocht er toch iets voorvallen (b.v. taalgebruik/ruzie onderling) dan wordt dit teruggekoppeld naar ouders en de desbetreffende leerkracht.

Mochten er nog vragen zijn, dan beantwoord ik ze graag.

Groetjes Sonja Schuuring

EetclubChristoffel@kinderstadtilburg.nl

 

Onderwerp gesloten.