Home   schoolzaken   De Thuiskamer

De Thuiskamer

11 februari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Kindcentrum Christoffel wil bijdragen aan een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in een thuisnabije omgeving, zodat zij voldoende vaardigheden en veerkracht hebben om gelukkig en succesvol te participeren in onze dynamische samenleving. Ieder kind heeft er recht op om veilig, gezond, gelukkig en kansrijk te kunnen opgroeien. Ons kindcentrum speelt daarin een essentiële rol. Wij willen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving bieden waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij alle stappen die wij zetten staan onze kernwaarden centraal:
Samen
Kwaliteit
Vertrouwen
Authentiek

Zo maken we ons samen sterk voor onze slogan: iedereen uniek, samen één.

De basisondersteuning voor alle kinderen in de groep is op orde. Daar hebben we als team jaren in geïnvesteerd. Het vakmanschap van onze leerkrachten staat centraal. Daarnaast zijn onze interventies zoals het Leerlab, Bolleboos en de inzet van een leerkrachtondersteuner passend onderwijs succesvol gebleken voor onze leerlingen met extra onderwijsbehoeften.

Leerlab
Op maandag, dinsdag en donderdag is het Leerlab geopend. Dit is bedoeld voor leerlingen waarvoor het niet meer haalbaar is om mee te doen op zijn/haar eigen niveau binnen de basisondersteuning in de groep. Voor hen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarmee de leerling voor minimaal één vakgebied een eigen leerlijn volgt. In het Leerlab krijgen ze extra didactische begeleiding, extra training in executieve functies en/of praktijkgerichte begeleiding.

Bolleboos
Voor de (hoog)begaafde leerlingen met extra onderwijsbehoeften zorgen we voor een passend aanbod en passende toetsen op niveau. Deze leerlingen krijgen indien nodig een ontwikkelingsperspectief waarin wordt beschreven waar hun hiaten zitten, waar zij nog instructie nodig hebben en aan welke doelen zij gaan werken (op allerlei gebieden). Tijdens de contactmomenten van Bolleboos wordt aan individuele doelen gewerkt. Eenmaal per week komt deze peergroep één dagdeel bij elkaar. Daarnaast werken deze leerlingen in de klas verder aan de persoonlijke doelen. We hebben een mini-, midi- en maxi bolleboosgroep.

Met het Leerlab en Bolleboos kunnen we als team meer inclusief en thuisnabij passend onderwijs verzorgen. Om dit nog beter vorm te kunnen geven introduceren wij met gepaste trots ons nieuwe concept: de Thuiskamer.

De Thuiskamer
Op vrijdag 6 maart openen wij officieel onze Thuiskamer. Deze plek is gericht op onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (denk bijvoorbeeld aan autisme, hechtingsproblematiek, medische/psychische problematiek). Met de thuiskamer voorzien we als kindcentrum in een veilige thuisbasis voor deze leerlingen tijdens de onderwijstijd en ook tijdens de tussenschoolse opvang. Door ondersteuning te bundelen kunnen we meer begeleiding bieden en nog efficiënter inspelen op specifieke behoeften. 

Intern begeleider, leerkracht en ouders bepalen samen welke leerlingen hier gebruik van maken, net zoals dat bij het Leerlab en Bolleboos gebeurt. Het doel is ten alle tijden de leerlingen vaardig en bekwaam te maken om in de groep zoveel mogelijk aan het basisprogramma te laten deelnemen.

In de Thuiskamer kunnen de leerlingen onder andere hun schooldag in rust opstarten en afsluiten. Gedurende de dag zijn er (veelal individuele) contactmomenten met de begeleiders volgens een vast rooster. Daarnaast is de Thuiskamer een plek waar kinderen incidenteel terecht kunnen wanneer daar behoefte aan is; een plek om (onder begeleiding) te ontspannen om daarna weer rustig terug te keren naar de groep.

De Thuiskamer is een nieuw concept en zal aankomend jaar steeds verder vorm krijgen. De ruimte is te vinden in het Zouavengebouw op de begane grond en wordt iedere dag van 8.30 uur tot 15.30 uur bemenst (ook in de pauzes). We hebben veel tijd en aandacht besteed aan de indeling en inrichting van het lokaal, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van leerlingen en de fijne en huiselijke sfeer die we willen neerzetten.

Vanaf vrijdag 6 maart zullen we ook starten met de inzet van onze schoolhond Sam. We willen de therapeutische werking van een schoolhond onderzoeken en gaan deze iedere vrijdag inzetten in de thuiskamer. Het gaat om een hypoallergene Labradoodle (anti-allergiehond). Labradoodles hebben een vrolijk, intelligent karakter met een enorme ‘will to please’. Ze kunnen emoties goed aanvoelen en dat maakt hen erg geschikt als therapiehond. We nemen de komende tijd om te onderzoeken of de schoolhond daadwerkelijk een meerwaarde gaat zijn en houden vanzelfsprekend rekening met leerlingen die bang zijn voor honden. De hond wordt begeleid en uitsluitend vanuit de Thuiskamer ingezet. Sam zal vanaf 6 maart komen wennen op ons kindcentrum in de kamer van Marlous. Daarna zal gekeken worden naar eventuele vervolgstappen in het meedraaien in de Thuiskamer.

Het Leerlab, Bolleboos en de Thuiskamer zijn interventies om goed passend onderwijs te verzorgen voor al onze leerlingen op KC Christoffel. Door de inzet van deze interventies hebben de leerkracht en onderwijsassistent in de groep ook meer ruimte/tijd om de basisondersteuning voor alle leerlingen te verzorgen. Zo kunnen al onze kinderen de juiste begeleiding krijgen.

Wilt u een keer langskomen of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:

Marlous Metz, marlous.metz@xpectprimair.nl
Tijn Bodifee, tijn.bodifee@xpectprimair.nl
Anke van den Bersselaar, anke.vandenbersselaar@xpectprimair.nl

 

Onderwerp gesloten.