Home   schoolzaken   Chris en Chrisje

Chris en Chrisje

13 september 2017

Op onze website staat nog bij “onze leerling” het leerlingprofiel van Thijmen 2.0. Dit gaat binnenkort veranderd worden, omdat we Thijmen 2.0 omgedoopt hebben naar “Chris”. Chris is een wat neutralere naam en kan zowel voor een jongen als voor een meisje gebruikt worden. En het past natuurlijk ook mooi bij de naam van onze school. “Chris” staat voor ons voor het volgende:

Wanneer we met elkaar spreken over “onze Christoffel leerling” dan vinden we dat hij/zij een bepaalde bagage moet hebben wanneer deze leerling onze school verlaat aan het einde van groep 8. Chris staat voor ons voor een zo concreet mogelijk leerlingprofiel, waaraan we elke dag van de week werken samen met het kind en de ouder, binnen en buiten school. Ons doel is om kinderen zodanig te begeleiden in hun ontwikkeling, dat hij of zij bij de overgang naar het voortgezet onderwijs over een bepaalde bagage/competenties beschikt. Deze bagage/competenties vinden wij belangrijk en hebben deze verwoord in de metafoor van een rugzak die Chris heeft als hij/zij Christoffel verlaat.

Vandaar ook dat we willen dat het niet alleen voor ouders zichtbaar is, maar ook voor de kinderen zelf. In elk hal komen daarom 2 posters op canvas te hangen van Chris maar ook van Chrisje. In het kader van het IKC willen we samen met de kinderopvang ook al tussendoelen hebben bereikt voor als de kinderen de leeftijd hebben bereikt van 6-7 jaar. Hieronder ziet u de foto’s van de canvas doeken. De komende week zullen deze doeken worden opgehangen op diverse plekken in de school. Zodat ook kinderen zelf weten wat voor bagage ze meekrijgen bij ons op school naast goed reken- en taalonderwijs.

en

 

Onderwerp gesloten.