Home   Categorie archief: mr

Categorie archief: mr

Vanuit de MR

Met de opstart van het nieuwe schooljaar, is ook de MR weer van start gegaan! In de nieuwsbrief zullen we jullie periodiek op de hoogte houden van de themaÔÇÖs die besproken worden. Hieronder een greep uit de onderwerpenLees meer ┬╗

  • Categorieën: mr

MR-nieuws

Na 7 jaar ga ik afscheid nemen van de MR van Christoffel. Al die jaren ben ik als voorzitter actief geweest. Een geweldige tijd op een geweldige school. Mijn uitgangspunt is altijd geweest om er voor te zorgenLees meer ┬╗

  • Categorieën: mr

Kandidatuur MR

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief, die het inspraakorgaan van de school vertegenwoordigt en waarin ouders/verzorgers en teamleden zitting hebben. We hebben een brede vertegenwoordiging vanuit de oudergeleding, d.w.z. dat ouders van verschillende jaargroepen zitting inLees meer ┬╗

  • Categorieën: mr

MR-nieuws

De MR heeft afgelopen juni afscheid genomen van ouderlid Stijn de Wolf. Zijn plaats zal worden overgenomen door Robert Heines die bij onze laatste vergadering aanwezig was in juni en kennis heeft gemaakt met de andere leden, welkomLees meer ┬╗

  • Categorieën: mr

Kandidatuur MR

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief, die het inspraakorgaan van de school vertegenwoordigt en waarin ouders/verzorgers ├ęn teamleden zitting hebben. Belangrijke zaken die de school aangaan, worden hier besproken. De MR is ook de wettelijke gesprekspartnerLees meer ┬╗

  • Categorieën: mr

Kandidaatstelling GMR

1 mei 2018 verloopt de 3-jarige zittingstermijn voor GMR-leden. Dit betekent dat het vanaf nu mogelijk is om je kandidaat te stellen voor de nieuwe GMR(-periode) De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de overkoepelende organisatie van onzeLees meer ┬╗

  • Categorieën: mr

MR nieuws!

Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) is er per direct een vacature vrijgekomen. De MR houdt zich bezig met beleidszaken en onderwijs binnen onze school. U kunt hierover meedenken en praten in een gemoedelijke en open sfeer. Heeft u interesseLees meer ┬╗

  • Categorieën: mr

MR nieuws

De MR heeft veel reacties gekregen n.a.v. de verkiezingen van de afgelopen weken. Dank daarvoor! Het is fijn dat velen van u zich betrokken voelen bij een vertegenwoordiging in de MR. We danken u voor uw reactie door middel van de invulstroken enLees meer »

  • Categorieën: mr

Verkiezingen MR

Zoals u weet is er een oudervacature binnen de MR ontstaan. Inmiddels hebben zich drie kandidaten aangemeld. Het betreft mevrouw Sabrina van Willigenburg, mevrouw Hannelore Veltman en de heer Stijn de Wolf. Laatstgenoemde heeft zitting in de GMR van onze scholenstichtingLees meer »

  • Categorieën: mr