Home   Categorie archief: Headline

Categorie archief: Headline

Kandidatuur MR

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief, die het inspraakorgaan van de school vertegenwoordigt en waarin ouders/verzorgers ├ęn teamleden zitting hebben. Belangrijke zaken die de school aangaan, worden hier besproken. De MR is ook de wettelijke gesprekspartnerLees meer ┬╗