BSO

26 augustus 2020

Kleuters die naar de BSO gaan, hoeĀ doen we dat?

De BSO maakt een ophaallijst, daarop staan per dag en groep welke kleuters naar de BSO gaan. In iedere klas hangt deze lijst. Maandelijks wordt deze vernieuwd. Bij afwezigheid of extra aanwezigheid geven ouders dit tijdig door: liefst via de Konnect app en persoonlijk aan de leerkracht. De BSO haalt de kleuters 5 minuten voor einde schooltijd op bij de klas.

De leerkracht draagt de kinderen persoonlijk over of laat de kinderen in de klas wachten tot de BSO de kinderen ophaalt.Kinderen die op de lijst staan gaan mee naar de BSO, mits er wijzigingen zijn doorgegeven.

Bij onduidelijkheid nemen we kinderen mee naar de BSO of een kind gaat met de leerkracht aan de hand mee naar buiten.

Kinderen geven we nooit mee aan anderen dan de eigen ouders of personen van wie door ouders is aangegeven dat zij hun kind komen ophalen.

Indien nodig nemen we telefonisch contact op met de ouders.

Kleuters nemen hun jas mee naar de BSO, tassen en dergelijke blijven bij de kapstok van de klas. Uitzondering hierop zijn de kinderen die verschoning mee hebben, zij nemen hun tas wel mee naar de BSO.

 

Onderwerp gesloten.