Een bijzonder jaar 0

14 juli 2021
Het einde van het schooljaar komt nu echt in zicht. Iedereen herkent vast de bekende laatste loodjes en het uitkijken naar de zomervakantie. Mijn eerste jaar op KC Christoffel dat ik als directeur mag gaan afsluiten. Een mooi moment om de kinderen en u te bedanken voor de inzet, betrokkenheid en flexibiliteit in dit bijzondere schooljaar, waarin helaas ook corona wederom een enorme impact heeft gehad. Gelukkig hebben we er samen voor kunnen zorgen dat onze kinderen zich er, ondanks de omstandigheden, goed doorheen hebben geslagen en dat is een groot compliment waard. Aan alle ouders, kinderen en het team bedankt! 
 
Ik wil ook alle ouders en andere vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Christoffel enorm bedanken en in het bijzonder ook de huidige voorzitter van de MR, Paul van Sprang. Bedankt Paul! De samenwerking met Paul heb ik als zeer positief ervaren door zijn betrokkenheid, feedback en professioneel meedenken vanuit ouders. Zeker in dit jaar waarin grote onderwerpen als andere schooltijden op het programma stond en de extra aanpassingen/verantwoordelijkheden rondom corona, was er een belangrijke rol voor de MR weggelegd. We hebben vaker dan normaal gesproken overleg gehad en altijd constructief. Op dit moment is de respons op de raadpleging van AndereSchooltijden.nl 75%. Dat is hoog en we hopen naar de 80% te gaan. We krijgen van ouders terug dat we het proces zorgvuldig doorlopen hebben en daar hoopten we ook op als school en MR. Bedankt daarvoor. Na de vakantie zal MR-lid Robert Heines het voorzittersstokje van Paul overnemen. 

Lees meer

 

Wandelen in de wijk

2 februari 2021

Er zijn in de stad verschillende wandelbingokaarten gemaakt. Op deze kaarten staan foto’s die te vinden zijn in de desbetreffende wijk. Door goede kennis van de wijk of door veel te wandelen, kun je de kaart helemaal afstrepen.
Lees meer

 

Verkeersbrigadiers gezocht

19 januari 2021

Vanuit de werkgroep verkeer en naar aanleiding van reacties van ouders is het idee opgepakt om bij ons kindcentrum twee oversteekpunten met verkeersbrigadiers te maken. We hopen zo onze school nog veiliger te maken.   We kunnen dit
Lees meer

 

Vakantietoernooi Zaalvoetbal

13 januari 2020

In de vakantie hebben op donderdag 2 en 3 januari meerdere teams deelgenomen aan het vakantietoernooi zaalvoetbal namens onze school. De kinderen hebben goed samengespeeld en volgens de fair-play regels van het toernooi. Dit heeft gezorgd voor mooie
Lees meer

 

Studiemiddag 17 september

Afgelopen vrijdag hebben we met het team een middag mogen besteden aan betekenisvol leren, waarbij we een training kregen vanuit Blink. We hebben ons verdiept in de achtergronden van de methode Blink en hoe we de nieuwsgierigheid van
Lees meer


Update vernieuwing lokalen

In de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken rondom de vernieuwing van onze lokalen. Afgelopen jaar hebben we onze eerste nieuwe lokaal (pilotruimte zie boven, nu groep 4c en BSO) uitgeprobeerd.
Lees meer


Cyberpesten

De GGD Hart voor Brabant wil u graag uitnodigen voor het webinar ‘Cyberpesten, hoe pak je dat aan?’ op 30 september om 19.30 uur. ProgrammaTablets, smartphones, games en social media: onze kinderen vinden het allemaal even mooi. Ze
Lees meer


Intern Begeleider 1-4

Ik wil me hierbij even kort voorstellen als nieuwe Intern Begeleider van onderwijsteam 1-4. Ik ben Gerke Ruiterkamp en al een tijd werkzaam in het onderwijs. De eerste 17 jaar als leerkracht: eerst op een Jenaplanschool in een
Lees meer


Iedereen uniek Samen één!

Afgelopen vrijdag hebben we met het onderwijsteam van Christoffel een studiedag gehad om samen de Gouden Weken neer te zetten voor de kinderen, maar ook voor het team. We willen graag een fijn schoolklimaat voor onze kinderen en
Lees meer