Home   Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De eerste schooldag van het schooljaar 2016-2017 is maandag 5 september 2016

Vakanties

In het schooljaar 2015-2016 zijn de vakanties als volgt:
(telkens worden de eerste en de laatste vrije dag genoemd)

Gebeurtenis Periode

Herfstvakantie

maandag 24 oktober 2016 t/m vrijdag 28 oktober 2016

Kerstvakantie

maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

maandag 27 februari 2017 t/m vrijdag 3 maart 2017

Meivakantie

maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017

Zomervakantie

maandag 17 juli 2017 t/m vrijdag 25 augustus 2017

Vrije dagen

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school

Gebeurtenis Periode
Goede Vrijdag vrijdag 14 april 2017 
2e Paasdag maandag 17 april 2017 
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017

Studie(mid)dagen

Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

Donderdag

Datum Dag

27 september 2016

Dinsdagmiddag

5 oktober 2016

Woensdag

7 november 2016

Maandag

16 februari 2017

Donderdagmiddag

16 maart 2017

Donderdagmiddag

4 april 2017

Dinsdagmiddag

12 mei 2017

Vrijdagmiddag

16 juni 2017 Vrijdag

Vrije vrijdagmiddagen

De data van de vrije vrijdagmiddagen voor alle groepen zijn:

Maand Dagen

September

9 en 23

Oktober

7 en 21

November

4 en 18

December

2 en 23

Januari

20

Februari

3 en 24

Maart

24

April

21

Mei

19

Juni

2, 9, 23, 30

Juli

7 en 14

NB. Eerste schooldag schooljaar 2017-2018 op maandag 28 augustus 2017