Home   Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

De eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018 is maandag 28 augustus 2017

Vakanties

In het schooljaar 2017-2018 zijn de vakanties als volgt:
(telkens worden de eerste en de laatste vrije dag genoemd)

Gebeurtenis Periode

Herfstvakantie

maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie

maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018

Meivakantie

maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018

Zomervakantie

maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

Vrije dagen

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school

Gebeurtenis Periode
Goede Vrijdag vrijdag 30 maart 2018 
2e Paasdag maandag 2 april 2018 
Hemelvaart 10 t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag 21 mei 2018

Studie(mid)dagen

Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

Donderdag

Datum Dag

21 september 2017

Donderdagmiddag

5 oktober 2017

Donderdag

27 november 2017

Maandagmiddag

23 januari 2018

Dinsdagmiddag

20 februari 2018

Dinsdag

20 maart 2018

Dinsdagmiddag

13 april 2018

Vrijdagmiddag

24 mei 2018 Donderdagmiddag
15 juni 2018 Vrijdag

Vrije vrijdagmiddagen

De data van de vrije vrijdagmiddagen voor alle groepen zijn:

Maand Dagen

September

1, 15 en 29

Oktober

13

November

10 en 24

December

8 en 22

Januari

19

Februari

9 en 23

Maart

9 en 23

April

20

Juni

1, 8, 22 en 29

Juli

6

NB. Eerste schooldag schooljaar 2018-2019 op maandag 20 augustus 2018