Home   Bestuur

Bestuur

Oudervereniging kortweg OV

De oudervereniging (OV) van basisschool Christoffel bestaat uit een bestuur en zes commissies.

Bestuur
Het bestuur draagt zorg voor de indeling en werving van klassenouders groepsouders, de organisatie van de jaarlijkse thema avonden, de verdeling van de financiële middelen en de reguliere ouderverenigingsvergaderingen.

Het bestuur voor 2016 – 2017 wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Marko Jansen
  • Secretaris: Judith Janssen
  • Penningmeester: Jeannine Luykx

Commissies
De commissies dragen zorg voor de ondersteuning van de leerkrachten bij uiteenlopende activiteiten en/of projecten. De zes commissies zijn: Commissie Cultuur, Commissie Evenementen, Commissie Informatie, Commissie Schoolzaken, Commissie Sport en Werkgroep 8.